Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Back to top

GDPR

TEMEIUL JURIDIC

In conformitate cu dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal prevazute in Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si in special cu dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. (a), (f) din RGPD, prin completarea formularului de contact  privitor la artistii aflati in portofoliul Party People, transmis prin formularul de contact, sunteti de acord cu prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal de catre Societatea Party People SRL cu sediul social în Jud Ilfov, Str. Paris nr. 24, Caciulati, Com. Moara Vlasiei, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov sub nr. J23/5195/2019, C.U.I. 41926956, reprezentata legal prin administrator – Cristina Marin Vlasceanu (denumit in continuare “Operatorul de date”).

SCOPUL PRELUCRARII DATELOR  

Datele cu caracter personal, respectiv numarul de telefon, numele si prenumele, adresa de email, adresa de e-mail, data si localitatea evenimentului, mesajele trimise catre Operatorul de date de („Datele cu Caracter Personal”), vor fi prelucrate in scopul primirii unor comunicari comerciale in legatura cu produsele, programele si serviciile oferite de catre Operatorul de date si vor fi stocate pentru totdeauna dupa trimiterea formularului de contact, respectiv pana la retragerea consimtamantului de catre dumneavoastra printr-un email la adresa gdpr@partypeople.ro.

RETRAGEREA CONSIMTAMANTULUI

Aveti posibilitatea de a va retrage consimtamantul de prelucrare a datelor printr-un email la adresa gdpr@partypeople.ro. Toate datele salvate anterior în temeiul acordului dvs. vor fi sterse. Retragerea consimtamantului va fi gratuităa si fara niciun fel de consecinte in legatura cu relatiile existente sau viitoare cu Operatorul de date. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii in baza consimtamantului exprimat inainte de retragerea acestuia (acestora).

ALTE DREPTURI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In contextul activitatilor de prelucrare, Operatorul de date nu va recurge la procese decizionale automate sau la activitati de profilare.

In ceea ce priveste prelucrarea de date cu caracter personal, beneficiati de urmatoarele drepturi:

  • a) dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Operatorul de date, conform celor descrise in prezenta Nota;
  • b) dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Operatorului de date cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
  • c) dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre Operatorul de date a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
  • d) dreptul la stergerea datelor;
  • e) incepand din 25 mai 2018, dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
  • f)  incepand din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit;
  • g) dreptul la opozitie, respectiv dreptul de a se opune, pentru motive temeinice, la prelucrarea pe viitor a datelor;
  • h) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate ; si
  • i) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care se considera necesar.

Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea datelor in conditii de securitate. Nu prelucram date in scopuri secundare incompatibile